Pieejami "Janis Sauka" veikalā, Gaujas ielā 11, Ādažos